.:kontakta saak

Adress: SAAK
Box 6507
113 83 Stockholm
Besök: Sveavägen 98, 4tr
Telefon: 08-545 912 50
Tel.tid: Mån-Tors 9-12
Fre 13-15
Telefax: 08-545 912 59

.:fråga kassan

.:aktuell information från saak

                       Viktig information för dig som använde Internetkassan

Lördagen den 8 mars installerades den nya internettjänsten Mina Sidor, vilken ersätter Internetkassan.

Information om tekniska krav och problem som kan uppstå finns här.


2014-08-30SAAK håller stängt 4-5 september

Med anledning av personalkonferens är kassan stängd torsdagen den 4 september och fredagen den 5 september.

2014-08-27Planerat systemunderhåll söndagen den 31 augusti

Ett planerat systemunderhåll kommer att genomföras med start klockan 08.00 söndagen den 31 augusti, arbetet beräknas vara slutfört senast klockan 16.00. Under arbetets gång kommer Mina Sidor inte vara tillgängligt.

2014-07-04Fortsatt högt betyg för SAAK

Under våren har en medlemsundersökning genomförts bland a-kassorna rörande medlemmarnas nöjdhet med kassan. Genom undersökningen fastställs ett Nöjd-Kund-Index (NKI). SAAK fick vid årets undersökning ett NKI på 77, att jämföra med branschsnittet som blev 69. Vi tackar alla som deltog i undersökningen.

2014-07-02Inbetalningskort juli-september på väg

Nu är inbetalningskorten för juli-september på väg och ska komma i brevlådan i början av vecka 28. Vi påminner om att vi numera skickar inbetalningskorten en gång i kvartalet och att ni då får inbetalningskort för tre månader åt gången.

2014-07-01Uppräkning av den dagpenninggrundande inkomsten

Måndagen den 7 juli räknas den dagpenninggrundande inkomsten upp med 3,42 %. Uppräkningen grundas på tre avtalsområden, Handels, Kommunal och Lärarnas. Uppräkningen berör alla som inte redan har högsta dagpenning.

2013-08-15Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen fr. 1 september 2013

Regeringen har beslutat om nya regler från och med den 1 september. Du kan läsa mer om dem här.

Länk till tidningen Arbetaren