.:kontakta saak

Adress: SAAK
Box 6507
113 83 Stockholm
Besök: Sveavägen 98, 4tr
Telefon: 08-545 912 50
Tel.tid: Mån-Tors 9-12
Fre 13-15
Telefax: 08-545 912 59
Epost: kontakt@saak.se

.:fråga kassan

.:aktuell information från saak

2014-12-18Använd senaste versionen av BankID

BankID har uppdaterats och det gör att vi har eller kan få problem med att logga in. Om ditt BankID inte fungerar bör du hämta en ny version av BankID Säkerhetsprogram på install.bankid.com. Har du fortfarande problem kan du få hjälp på BankIDs webplats.

2014-12-11Utbetalningar i samband med jul och nyår

Datum för utbetalning i samband med kommande helger är tisdagen den 23 december (kassakort måste vara kassan tillhanda senast den 17 december), fredagen den 2 januari (kassakort måste vara kassan tillhanda senast den 22 december) och fredagen den 9 januari (kassakort måste vara kassan tillhanda senast den 2 januari).

2014-12-08Helgens uppgraderingar klara

Mina Sidor är nu åter uppe och rullar. Nyheter är att Mina Sidor nu är anpassat även för Internet Explorer 10 och 11 (tidigare kompatibilitetsläge behövs inte längre och bör kopplas ifrån). Inloggning med lösenord är borttagen och det krävs nu E-leg/E-id. Ni som tidigare använt lösenord och inte gått över till E-leg/E-id kommer att få kassakort och specifikationer i pappersform.

2014-10-08Inbetalningskort oktober-december på väg

Nu är inbetalningskorten för oktober-december på väg och ska komma i brevlådan i början av vecka 42. Vi påminner om att vi numera skickar inbetalningskorten en gång i kvartalet och att ni då får inbetalningskort för tre månader åt gången.

2014-10-01Nya regler fr 1 oktober 2014 angående studier vid arbetslöshet

Från den första oktober 2014 gäller nya regler om arbetslöshetsersättning jämsides med studier. Läs mer här.

2014-07-04Fortsatt högt betyg för SAAK

Under våren har en medlemsundersökning genomförts bland a-kassorna rörande medlemmarnas nöjdhet med kassan. Genom undersökningen fastställs ett Nöjd-Kund-Index (NKI). SAAK fick vid årets undersökning ett NKI på 77, att jämföra med branschsnittet som blev 69. Vi tackar alla som deltog i undersökningen.

2014-07-01Uppräkning av den dagpenninggrundande inkomsten

Måndagen den 7 juli räknas den dagpenninggrundande inkomsten upp med 3,42 %. Uppräkningen grundas på tre avtalsområden, Handels, Kommunal och Lärarnas. Uppräkningen berör alla som inte redan har högsta dagpenning.

Länk till tidningen Arbetaren