.:kontakta saak

Adress: SAAK
Box 6507
113 83 Stockholm
Besök: Sveavägen 98, 4tr
Kassanr: 41
Telefon: 08-545 912 50
Tel.tid: Mån-Tors 9-12
Fre 13-15
Telefax: 08-545 912 59
Epost: kontakt@saak.se

.:fråga kassan

.:aktuell information från saak

2016-04-12Inbetalningskort april-juni på väg

Nu är inbetalningskorten för april-juni på väg och ska komma i brevlådan i slutet av vecka 15. Vi påminner om att vi skickar inbetalningskorten en gång i kvartalet och att ni då får inbetalningskort för tre månader åt gången.

2015-08-28Arbetsgivarintyg.nu - ny tjänst för elektroniska arbetsgivarintyg

Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan arbetgivare få hjälp med att fylla i arbetsgivarintyg som signeras och skickas till arbetstagaren elektroniskt. För att det ska vara möjligt för både arbetsgivare och arbetstagare att hantera intygen elektroniskt krävs att nu båda har någon form av e-legitimation. Som arbetsgivare är det därför viktigt att du stämt av med arbetstagaren att hen vill ha och kan komma åt intyget elektroniskt innan du bestämmer dig för att signera ett intyg.
Läs mer om tjänsten här (PDF)...

2015-07-09Ersättningen från a-kassan höjs från och med den 7 september

Regeringen har beslutat att höja den maximala ersättningen från a-kassan. De nya reglerna börjar gälla den 7 september 2015 och du som har rätt till högre ersättning kommer att få det automatiskt.
Den högsta inkomstbaserade ersättningen höjs från 680 kronor till 910 kronor per dag. Höjningen innebär att du som tjänade upp till 25 025 kronor i månaden innan du blev arbetslös kan få ut 80 procent av din lön från a-kassan under de första 100 dagarna av ersättningsperioden. Därefter sänks taket till 760 kronor per dag.
Grundersättningen höjs från 320 kronor till 365 kronor per dag.

Länk till tidningen Arbetaren