.:kontakta saak

Adress: SAAK
Box 6507
113 83 Stockholm
Besök: Sveavägen 98, 4tr
Telefon: 08-545 912 50
Tel.tid: Mån-Tors 9-12
Fre 13-15
Telefax: 08-545 912 59
Epost: kontakt@saak.se

.:fråga kassan

.:aktuell information från saak

2015-07-09Ersättningen från a-kassan höjs från och med den 7 september

Regeringen har beslutat att höja den maximala ersättningen från a-kassan. De nya reglerna börjar gälla den 7 september 2015 och du som har rätt till högre ersättning kommer att få det automatiskt.
Den högsta inkomstbaserade ersättningen höjs från 680 kronor till 910 kronor per dag. Höjningen innebär att du som tjänade upp till 25 025 kronor i månaden innan du blev arbetslös kan få ut 80 procent av din lön från a-kassan under de första 100 dagarna av ersättningsperioden. Därefter sänks taket till 760 kronor per dag.
Grundersättningen höjs från 320 kronor till 365 kronor per dag.

2015-07-08Inbetalningskort juli-september på väg

Nu är inbetalningskorten för juli-september på väg och ska komma i brevlådan i början av vecka 29. Vi påminner om att vi numera skickar inbetalningskorten en gång i kvartalet och att ni då får inbetalningskort för tre månader åt gången.

2015-05-21Uppräkning av den ersättningsgrundande inkomsten

Från och med den 18 maj har kassan räknat upp den ersättningsgrundande inkomsten. Uppräkningen görs med 3,05 % och baseras på ett snitt av Handels, Lärarnas och Kommunals avtalsområden.

2014-12-18Använd senaste versionen av BankID

BankID har uppdaterats och det gör att vi har eller kan få problem med att logga in. Om ditt BankID inte fungerar bör du hämta en ny version av BankID Säkerhetsprogram på install.bankid.com. Har du fortfarande problem kan du få hjälp på BankIDs webplats.

2014-10-01Nya regler fr 1 oktober 2014 angående studier vid arbetslöshet

Från den första oktober 2014 gäller nya regler om arbetslöshetsersättning jämsides med studier. Läs mer här.

2014-07-04Fortsatt högt betyg för SAAK

Under våren har en medlemsundersökning genomförts bland a-kassorna rörande medlemmarnas nöjdhet med kassan. Genom undersökningen fastställs ett Nöjd-Kund-Index (NKI). SAAK fick vid årets undersökning ett NKI på 77, att jämföra med branschsnittet som blev 69. Vi tackar alla som deltog i undersökningen.

Länk till tidningen Arbetaren