.:kontakta saak

Adress: SAAK
Box 6507
113 83 Stockholm
Besök: Sveavägen 98, 4tr
Telefon: 08-545 912 50
Tel.tid: Mån-Tors 9-12
Fre 13-15
Telefax: 08-545 912 59

.:fråga kassan

.:aktuell information från saak

                       Viktig information för dig som använde Internetkassan

Lördagen den 8 mars installerades den nya internettjänsten Mina Sidor, vilken ersätter Internetkassan.

Information om tekniska krav och problem som kan uppstå finns här.


2014-07-04Fortsatt högt betyg för SAAK

Under våren har en medlemsundersökning genomförts bland a-kassorna rörande medlemmarnas nöjdhet med kassan. Genom undersökningen fastställs ett Nöjd-Kund-Index (NKI). SAAK fick vid årets undersökning ett NKI på 77, att jämföra med branschsnittet som blev 69. Vi tackar alla som deltog i undersökningen.

2014-07-02Inbetalningskort juli-september på väg

Nu är inbetalningskorten för juli-september på väg och ska komma i brevlådan i början av vecka 28. Vi påminner om att vi numera skickar inbetalningskorten en gång i kvartalet och att ni då får inbetalningskort för tre månader åt gången.

2014-07-01Uppräkning av den dagpenninggrundande inkomsten

Måndagen den 7 juli räknas den dagpenninggrundande inkomsten upp med 3,42 %. Uppräkningen grundas på tre avtalsområden, Handels, Kommunal och Lärarnas. Uppräkningen berör alla som inte redan har högsta dagpenning.

2013-08-15Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen fr. 1 september 2013

Regeringen har beslutat om nya regler från och med den 1 september. Du kan läsa mer om dem här.

Länk till tidningen Arbetaren