Planerat servicearbete torsdagen den 13 juni
Med start klockan 20:30 kommer ett planerat servicearbete genomföras i kassan system, arbetet beräknas vara klart runt klockan 23:30. Under arbetets gång kommer Mina sidor (Ersättning) inte vara tillgängliga.
Planerat servicearbete torsdagen den 13 juni
Med start klockan 20:30 kommer ett planerat servicearbete genomföras i kassan system, arbetet beräknas vara klart runt klockan 23:30. Under arbetets gång kommer Mina sidor (Ersättning) inte vara tillgängliga.

BankID –problem med inloggning på Mina sidor

Mobil och surfplatta

Du måste byta till BankID-inloggningssidan, välja BankID-appen, logga in, byta tillbaka till BankID-sidan för att ta upp webbläsaren igen med BankID-inloggningen/Mina sidor.

Ibland kan du behöva uppdatera BankID-appen.

Datoranvändare

Du som inte använder mobilt BankID kan behöva uppdatera ditt säkerhetsprogram. Det gör du via install.bankid.com.För att felsöka mer när det gäller bankID finns frågor och svar på

http://support.bankid.com/supportbankidcom/

Webbläsare

Vi rekommenderar att du använder Mina sidor i en av de senaste versionerna av någon av följande webbläsare:

Chrome, Edge, Firefox, Safari.

För mobil rekommenderar vi iPhone och Android.

Andra fabrikat och webbläsare kan fungera men de har inte testats och vi kan inte garantera att de fungerar korrekt.

Responsiv design

Mina sidor har responsiv design. Det innebär att du har samma funktionalitet i Mina sidor oavsett om du använder dator, mobil eller surfplatta. Mina sidor anpassar sig efter din skärmstorlek.

Vanliga Frågor

Fungerar Mina sidor med andra webbläsare eller mobila enheter än ovan?
Mina sidor stödjer ovan nämnda webbläsare. Andra fabrikat och versioner kan fungera, som till exempel Internet Explorer, men dessa har inte utvärderats uttryckligen, och vi kan därför inte garantera att de fungerar korrekt.

Används kakor (cookies)?
Ja, temporära kakor (s k sessionskakor) används av Mina sidor, och webbläsaren måste vara inställd att acceptera kakor (cookies) för att Mina sidor skall fungera korrekt. Mina sidor sparar ingen personlig information via kakor. Läs mer under rubriken Om kakor.

Behövs Java?
Nej, Java används inte.

Är Javascript nödvändigt?
Ja, Javascript är nödvändigt för många av Mina sidors funktioner. Lär mer under rubriken Om Javascript.

Om Popup-fönster

Kontrollera att popup-fönster är tillåtna i din webbläsare. Vissa funktioner i Mina sidor kräver att du tillåter popup-fönster. Du kan välja att tillåta popup-fönster eller ställa in att du tillåter popup-fönster för Mina sidor.

Sök i webbläsaren på ”Tillåta popup”

Automatisk utloggning

Jag har gått ifrån min dator en längre tid och när jag har återvänt säger Mina sidor att jag har blivit utloggad.

Av säkerhetsskäl loggas du ut ur Mina sidor efter 20 minuters inaktivitet. Efter en tids inaktivitet, kommer Mina sidor att fråga om du vill fortsätta vara inloggad eller om du vill bli utloggad. Vid uteblivet svar kommer Mina sidor att logga ut dig automatiskt.

Om kakor (cookies)

För att du ska kunna upprätthålla en dialog med Mina sidor krävs att din webbläsare accepterar kakor (cookies).

Från den 25 juli 2003 gäller lagen om elektronisk kommunikation. Enligt den lagen ska den som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

En kaka (cookie) är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök på en webbplats. Denna textfil läggs på webbanvändarens dator.

Det finns två typer av kakor – permanenta och temporära. På Mina sidors webbplats används enbart den temporära typen, så kallade sessionskakor. Vid besök på Mina sidors webbplats skickas kakan mellan användarens dator och Mina sidors webbserver för att bland annat underlätta navigering. Kakan försvinner efter avslutat besök. Mina sidor sparar ingen personlig information via kakor och information om besökaren kan inte spåras.

Om Javascript

För att Mina sidor ska fungera korrekt måste din webbläsare vara inställd så att den tillåter att Javascript körs. Javascript används på många ställen i Mina sidor och det är därför viktigt att du aktiverar stöd för Javascript för att Mina sidor ska fungera bra.

Alla webbläsare har Javascript aktiverat som standard när man installerar dem. Om du behöver aktivera Javascript på din webbläsare kan du söka fram instruktion om hur du gör.

Sök i webbläsaren på ”Aktivera javascript”