Hämta blanketter

Blanketterna nedan är i pdf-format. För att öppna och skriva ut dem behöver du Adobe Reader som är gratis och kan hämtas här.

Ansökan om medlemskap (pdf, 37kb)

Medgivande för autogiro (pdf, 40kb)
Om du vill att SAAK skall dra avgiften från ditt konto varje månad fyller du i denna blankett och skickar till SAAK.

Begäran om utträde (pdf, 96kb)
Den som vill utträda ur a-kassan, t ex vid övergång till annan kassa eller vid förtidspension, måste göra detta skriftligen. Den här blanketten kan fyllas i på skärmen, men måste skrivas ut och undertecknas innan den skickas in till kassan.

Arbetsgivarintyg
Som underlag vid prövning av rätt till arbetslöshetsersättning används blanketten arbetsgivarintyg. Av intyget framgår arbetsförhållanden och övriga uppgifter som behövs för att bedöma din rätt till ersättning. Intyget ska fyllas i av din arbetsgivare. Om både du och din arbetsgivare har e-legitimation kan intyget fyllas i och sändas elektroniskt till kassan. I annat fall kan arbetsgivaren fylla i intyget och skriva ut det. Intyget ska vara i original.

Komplettering till arbetsgivarintyg (pdf, 50kb)
Kompletteringen finns även på blanketten Arbetsgivarintyg (som sidan 3). Blanketten används endast i särskilda fall. Se anvisningar i huvudblanketten, Arbetsgivarintyg (sid 1-2).

Anmälan om arbetslöshet (pdf, 356kb)
På anmälan redogör du för och intygar din personliga situation. Kom ihåg att fylla i samtliga punkter, annars tvingas vi skicka tillbaka den för komplettering. Glöm inte att anmäla dig på Arbetsförmedlingen (AF). Blanketten finns också på AF.

Intyg om studier (pdf, 164kb)
Ifylles av dig som har studerat inom en tolvmånadersperiod omedelbart före arbetslöshetens inträde.

Ansökan om att få studera under arbetslösheten (pdf, 188kb)
Ifylles av dig som vill ansöka om att studera på deltid med bibehållen a-kassa. Blanketten skall inkomma till kassan innan studierna påbörjas.

Uppsägning på egen begäran (pdf, 294kb)
Ifylles av dig som slutat en anställning på egen begäran eller tackat nej till fortsatt anställning. Med detta avses även arbetsmarknadspolitiska program.

Arbetsintyg för företagare (pdf, 750kb)
Ifylles av dig som bedriver/har bedrivit egen verksamhet.