Planerat servicearbete torsdagen den 13 juni
Med start klockan 20:30 kommer ett planerat servicearbete genomföras i kassan system, arbetet beräknas vara klart runt klockan 23:30. Under arbetets gång kommer Mina sidor (Ersättning) inte vara tillgängliga.
Planerat servicearbete torsdagen den 13 juni
Med start klockan 20:30 kommer ett planerat servicearbete genomföras i kassan system, arbetet beräknas vara klart runt klockan 23:30. Under arbetets gång kommer Mina sidor (Ersättning) inte vara tillgängliga.

SAAK välkomnar dig som medlem oavsett vilken yrkesgrupp du tillhör, om du är företagare eller om du är arbetslös. Det enda undantaget är om du är företagare med anställda, det vill säga en arbetsgivare, då dessa inte ingår i vårt verksamhetsområde. Som medlem i SAAK behöver du inte byta a-kassa även om du byter arbete eller bransch.

Information om SAAK

Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa (SAAK) organiserar arbetare och tjänstemän från alla slags yrken och branscher, vilket innebär att vår kassa rymmer hela denna bredd bland våra 9 500 medlemmar. På det sättet är vår kassa närmast unik i a-kassevärlden, vilket bland annat innebär att våra anställda är mångkunniga och vana vid alla olika slags frågor som kan uppstå i samband med arbetslöshet.

Vårt kontor ligger i Stockholm. Kassans stämma är högsta beslutande organ och sammanträder en gång per år. De nio ombuden, som fattar besluten på stämman, är från hela landet och väljs av medlemmarna. Stämman fastslår bland annat budgeten och hur hög medlemsavgiften ska vara. Den väljer också kassans styrelse och beslutar om motioner. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden i Stockholm och beslutar om den löpande verksamheten. De fyra ledamöterna som stämman utser kommer för närvarande från Lund, Västerås och Stockholm. Suppleanterna kommer från Malmö och Stockholm. Den femte styrelseledamoten utses av IAF, a-kassornas tillsynsmyndighet.

Medlemskap i SAAK

Varje a-kassa har ett verksamhetsområde som bestämmer vem som kan bli medlem. SAAK är öppen för alla yrkesgrupper. Även företagare utan anställda kan bli medlemmar. Om du är arbetslös kan du bli medlem om ditt senaste arbete var i Sverige. Den som är medlem i en annan a-kassa eller har fyllt 66 år har inte rätt att bli medlem. Inträdesvillkoret regleras i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK.

Hur blir man medlem?

Enklast ansöker du via vår hemsida. Ansökan om medlemskap på papper skickas till adressen i Arjeplog. Inträde kan beviljas tidigast från den första i samma månad som ansökan kom till kassan.

Byte från annan a-kassa

Om du tänker byta till SAAK från annan a-kassa är det viktigt att tänka på att det inte uppstår ett glapp i medlemskapet. Om du avslutar medlemskapet i din gamla kassa den sista januari ska du söka inträde i SAAK från och med den första februari. Om det finns ett uppehåll i din tid som medlem kan du inte flytta med dig redan intjänad medlemstid och eventuell arbetslöshetsersättning. Vill du att SAAK ska sköta övergången utan risk för glapp i medlemskapet kan du genom att kryssa i aktuell ruta på Ansökan om medlemskap ge oss fullmakt att ta hand om övergången.

Avsluta medlemskapet eller övergång till annan kassa

Om du önskar avsluta ditt medlemskap i SAAK görs det via Mitt medlemskap eller en skriftlig begäran om utträde. Av denna ska framgå, förutom namn, personnummer och aktuell adress, från och med vilken månad du vill avsluta ditt medlemskap. Utträde kan inte beviljas retroaktivt.

Om medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 145 kronor per månad från och med januari 2024.

Betala via autogiro

Om du vill slippa att manuellt betala in avgiften varje månad kan du använda dig av autogiro. Autogiro anmäler du enklast elektroniskt via medlemsportalen som du hittar bland Mina e-tjänster, det finns även en blankett för utskrift under Hämta blanketter. Det ifyllda medgivandet skickar du till kassan.

Adresser och länkar

Stadgar

Ladda ner SAAKs stadgar i PDF-format här.