Mina sidor

VIKTIGT OM BANKID
BankID har uppdaterats och det gör att vi har eller kan få problem med att logga in. Om ditt BankID inte fungerar bör du hämta en ny version av BankID Säkerhetsprogram på install.bankid.com. Har du fortfarande problem kan du få hjälp på BankIDs webbplats.

TEKNISKA KRAV
Mina sidor fungerar med följande webbläsare:

Internet Explorer 7-11
Google Chrome 10+
Firefox 4+
Safari 5+

Andra fabrikat och versioner än de ovan nämnda webbläsarna kan fungera, till exempel Mozilla och Opera, men dessa har inte utvärderats uttryckligen, och vi kan därför inte garantera att de fungerar korrekt.

Rekommenderad skärmupplösning
Mina sidor rekommenderar 1024×768 som minsta skärmupplösning. Högre skärmupplösningar fungerar också bra. Lägre skärmupplösningar kan dock få följderna att saker och ting inte får plats på skärmen, och således blir förskjutna i höjd-och sidled.

Om Popup-fönster
Kontrollera att popup-fönster är tillåtna i din webbläsare. Vissa tjänster i Mina sidor t ex Skriv ut och sedan spara dokument kräver att du tillåter popup-fönster. Använd följande inställningar för att tillåta popup-fönster:

Internet Explorer
1. Verktyg
2. Internetalternativ
3. Inställningar för flikar
4. Aktivering av popup-fönster.

Om du vill tillåta popup-fönster bara på vissa sidor ska du välja Inställningar där du kommer åt inställningarna för blockering av popup-fönster. Där kan du fastställa de sidor för vilka du tillåter popup-fönster.

Firefox
1. Välj Verktyg -> Inställningar
2. Välj fliken Innehåll
3. Välj Blockera popup-fönster (Block pop-up windows) under sessionen

Safari
1. Öppna Safari-menyn och klicka på Inställningar
2. Klicka på fliken Säkerhet
3. Inaktivera Blockera popup-fönster under rubriken Webbinnehåll

Google Chrome
1.Inställningar
2. Visa avancerade inställningar
3. Innehållsinställningar
4. Välj Tillåt alla webbplatser att visa popup-fönster.


VANLIGA FRÅGOR

Fungerar Mina sidor med Linux och Unix?
Ja, tillsammans med någon av ovan nämnda webbläsare.

Fungerar Mina sidor med Opera?
Mina sidor stödjer ovan nämnda webbläsare. Andra fabrikat och versioner kan fungera, som till exempel Mozilla och Opera, men dessa har inte utvärderats uttryckligen, och vi kan därför inte garantera att de fungerar korrekt.

Används Cookies?
Ja, temporära cookies (s.k. sessionscookies) används av Mina sidor, och webbläsaren måste vara inställd att acceptera cookies för att Mina sidor skall fungera korrekt. Mina sidor sparar ingen personlig information via cookies. Läs mer under rubriken Om Cookies.

Behövs Java?
Nej, Java används inte.

Är Javascript nödvändigt?
Ja, Javascript är nödvändigt för många av Mina sidors funktioner. Lär mer under rubriken Om Javascript.

Jag har gått ifrån min dator en längre tid, och när jag har återvänt, säger Mina sidor att jag har blivit utloggad. Vad har hänt?
Av säkerhetsskäl loggas du ut ur Mina sidor efter 20 minuters inaktivitet. Efter en tids inaktivitet, kommer Mina sidor att fråga om du vill fortsätta vara inloggad eller om du vill bli utloggad. Vid uteblivet svar, när 20 minuter av inaktivitet har fortlöpt, kommer Mina sidor att logga ut dig automatiskt.