Alla uppgifter som skickas till Sveriges arbetares a-kassa behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Personuppgiftslagen skyddar din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter.