Sveriges arbetares a-kassa behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. När du ansöker om medlemskap inhämtar vi personuppgifter om dig från folkbokföringen och vi inhämtar även uppgift om eventuellt medlemskap i annan a-kassa. Du kommer även att få lämna uppgifter om dig själv i ansökan om medlemskap. Du hittar vår personuppgiftspolicy här.