Uppräkning av den dagpenninggrundande inkomsten

Måndagen den 3 juni räknades inkomstunderlaget upp i utbetalningssystemet, årets uppräkning görs med 2,61 %.