Utbetalningar under kommande helger

Med anledning av antalet helgdagar under jul och nyår påverkas utbetalningarna under de kommande helgerna. Utbetalningsdagar är 28 december (tidrapporten måste vara kassan tillhanda torsdag den 20 december) och 4 januari (tidrapporter måste vara kassan tillhanda tisdag den 1 januari).