Uppräkning av den dagpenninggrundande inkomsten

Måndagen den 12 juni räknades inkomstunderlaget upp i utbetalningssystemet, årets uppräkning görs med 3,45 %.